Det er vanskelig å definere hva psykisk helse er, eller hva som er normalt og unormalt med tanke på handlinger og atferd. Oppfatninger om psykisk helse har skiftet gjennom tidene og variert fra samfunn til samfunn.

Det kan derfor være hensiktsmessig å tenke på faktorer som vi vet truer folks psykiske helse. Mange har eller har hatt livsvilkår eller opplevelser som belaster psyken enormt. Det er ikke alltid like lett å være bevisst på dette, og mange kan derfor lide lenge før de velger å oppsøke hjelp. Fagfolk mener at to tredjedeler av de som sliter med psykiske problemer, ikke søker hjelp.

depresjon. */ ?> En av de mest utbredte psykiske lidelsene er depresjon.

Det finnes heldigvis hjelp og behandling for depresjon. Depresjon kan overvinnes ved hjelp av samtaleterapi eller medisiner, eller en kombinasjon av disse. Det er vanskelig å gi konkret statistikk på hvor mange som blir helt friske etter behandling. De fleste som får hjelp, opplever at de fungerer som før etter at de er ferdige med terapi. Et tall mellom 70 – 80 prosent er ikke uvanlig. Det er heller ikke uvanlig at noen får tilbakefall.

Det finnes mange forskjellige antidepressive medikamenter, og folk reagerer forskjellige på disse. Noen har god hjelp av medikamenter og noen har det ikke. Det finnes også mange forskjellige psykoterapeutiske tilnærminger til behandling av depresjon. En av disse er kognitiv atferdsterapi (Cognitive Behaviour Therapy - CBT). Måten man tenker om og ser på verden, er sentral i CBT. Dette er en strukturert, problemfokusert og målrettet behandlingsform som har som mål å hjelpe folk til å hjelpe seg selv.Logo